Beste klant,

Verstrengde lockdown in België

De publicatie van het ministerieel besluit van 31 oktober 2020 heeft duidelijkheid gebracht omtrent de opening van winkels en bedrijven tijdens deze 2de lockdown periode.

De groothandels voor professionele klanten kunnen open blijven. Dat betekent dat de firma VAN REMOORTEL te Belsele OPEN mag blijven

Het door ons gevoerde toegangsbeleid richt zich trouwens uitsluitend tot professionelen met een geldig BTW-nr.

De geldende social distancing maatregelen blijven van kracht.

Sedert de 1ste lockdown periode zijn de receptie-balie en de kassa’s volledig corona-proof.  Om iedereen een veilig gevoel te geven verzoeken wij jullie met aandrang de hygienische maatregelen in de firma nauwgezet op te volgen.

  • Draag je mondkapje,
  • Hou afstand aan de balie bij de controle van je professionele identiteit als houder van een klantenpasje,
  • Kom met maximum 2 personen.
  • Volg aan de kassa’s de aanbevelingen van de kassier die zelf je winkelkar zal uitladen.  Wij verzoeken je op veilige afstand voorbij de kassa te wachten.

Het principe van een professionele minimum aankoop van 125 Eur zal strikt gerespecteerd worden.  Openingsuren blijven ongewijzigd. 

Samen met onze exposanten zullen we alles in het werk stellen om het aanbod in de winkel op een hoog peil te houden.

Blijf gezond en tot binnenkort.

Het Van Remoortel team.